Just hemkommen från en paddeltur.
10 – 12 sekundmeter.
Solsken.
Blå Rocker studsar fram på vågorna.
Djupa vågdalar.
Långa, fräsiga surf och skummet yr.
TJOHOO!