Båtarnas farleder är markerade med bojar. Dom säger ”Nu är du ute på djupt vatten och här går de stora båtarna”
Men paddlar man längs farleden kan man likt ornitologernas jakt efter fågelkryss ägna sig åt paddlarnas bojkryssnig. Svenska fågelskådarnas dröm är 300 artkryss.
Hur många olika slags bojar finns det längs våra svenska farvatten?


Klappkryss är värt en extra poäng!