Stora sjok av drivis i sundet. Strömmen är stark. Lätt att fastna mellan isblocken.

Söder om Gråen ligger fortfarande isen blank.