Snabbt och överraskande sveps jag in.
Från vetskap till total ovisshet.
Horisonten, målet, min existens – allt förvandlas.
Vad är säkert här i livet?
På havet?
Vågorna…


Vattentornets omistliga kännetecken dyker upp.
Med vågornas hjälp…


Gråen i sitt rätta element.

En fårstig försvinner bort i dimman…