Gröthögarna…en annan del av världen men i Skåne.

Bronsåldersgravar


”Fäladsmarkerna vid Gröthögarna, som utgör en relativt bred och ostörd del av kustreservatet, kännetecknas av enbuskmarker omväxlande med klapperstensfält. Här finns också ett flertal kärr och gölar som skapar variation och samtidigt utgör värdefulla biotoper för djurlivet. Vid Gröthögarna sluttar Bjärehalvön flackt ner mot havet på en berggrund av sandsten. Nära stranden går berget i dagen på flera ställen och i sandstenshällarna ute på Gröthögsudden ser man rikligt med fossila grävspår efter olika maskliknande djur. Stranden består huvudsakligen av sandstenshällar eller klappersten…”
                                                                                                                                                                                BÅstads kommun