För 400 000 000 år sedan var nästan allt land samlat till en enda kontinent, Gondwanaland, och låg vid sydpolen. Det som senare skulle kallas Sverige höll till vid ekvatorn. 
Detta var landväxternas tid eftersom växternas utveckling på land fullkomligt exploderade nu.
De första skogarna uppträder med Sphenopsida, Progymnospermer och Filicopsida (ormbunkar). Dessa kan bli flera meter höga och fungerar än i dag som den perfekta kurragömmaskogen…