Vind, vatten och landhöjning utsätter Hvens branta stränder för ständig erodering. 4-5 meter upp framträder denna forntida strandlinje. Strax efter inlandsisens avsmältning då våra förfäder levde som nomader och flyttade i takt med hur bytesdjuren rörde sig genom landskapet, då låg dessa stenar och skvalpade bland vågorna. När isen hade försvunnit var landhöjningen 25 mm/år, i Sverige är den för närvarande mellan 0,5 – 9,2 mm/år.

Nedanför den forntida strandlinjen där havet möter land sker en direkt påverkan. I början av april landsteg jag här på Hvens sydostligaste udde, långgrunt och sandigt, lätt att glida upp med kajaken. 19 september var jag där för tredje gången i år och nu var sandstranden borta och hade ersatts med stora stenar. Landstigningen fick ske längre bort.
Landhöjning och havets vågor – ständig förändring!

April 2014, lägg märke till kajakens placering…
Augusti 2014, jämför stenar, sand…
September 2014, var ligger kajaken…