Att lämna stigen innebär att hans sinnen plötsligt skärps. Färden går långsammare. Han stannar upp, blicken söker av omgivningen, lyssnar, funderar på vägval och undrar vad som döljer sig där blicken inte når. Hela tiden ändras förutsättningarna och upptäckterna blir oändliga…
Fötterna letar sig försiktigt fram efter lämplig mark men ibland måste han utmana sig bara för att det är roligt. Plötsligt utan han har märkt det så befinner han sig på den sidan av bäcken där hans väg blir mycket längre. Men där, som om han var ledd av en osynlig makt, finns plötsligt den perfekta eldplatsen!