Lämnar vattentornet insvept i dimma och paddlar genom hamninloppet och rundar Gråen. Här paddlar jag genom en tutande, vitklädd blåsorkester på säkert 1000 individer. Svanar så långt ögat når.
Vattenståndet är lågt, vilket knubbsälarna tar nytta av…räknar till runt 80 st som ligger och vilar på stenarna. De kommer mig till mötes, nyfikna som de är.
Plötsligt får jag syn på något som sitter på en sten med en ovanlig siluett. När jag kommer närmare lättar två havsörnar och glider ut över havet med kraftiga vingslag…

Flera km söder om Gråen är vattenståndet sällan djupare än en halvmeter.