1A89CDDF-46D7-4EA1-9335-992DAE51D12B

0080824F-C262-475B-81B0-94FA861C2A88

Mellan snötyngda tysta granar
Jag vandrar mot min lägerplats
Innan mörkret faller samlas ved för att räcka länge…

Vid skymningen…några gnistor…björknäver i lågor och snart knäpper det i den fuktiga granveden
Värmen sprider sig in mellan svettfuktiga kläder
Kroppen sträcker ut sig för vila
Stillhet…lågornas dans
Mat lagas och kaffet väntar på uppkok…

Sen följer timme på timme
Runt omkring mig skogens mörker
På avstånd en porlande bäck
Isen på den lilla tjärnen talar med dov stämma
Kaffet rinner sakta ner
Lågorna dansar ännu
Sen följer stillhet på stillhet
Vedhögen krymper
Kylan kryper längs ryggraden och jag vänder ryggen mot elden en stund
Går nått varv runt elden
Lägger på nån vedklabb
Blicken vid glödens skiftningar
Tiden går mot midnatt
Sinnet befinner sig i naturlig vila…
…som om tankarna har följt med röken upp mot svarta natten
Och nu lyser tillbaka ner mot mig genom stjärnornas skimmer
Vad tanken var innan har jag glömt
Bara nu, här och nu…