Stormen Malik drog in med ett vattenstånd på 72 cm över det normala. Och med vågtoppar upp mot två meter så förändrades Sandbergens strandlinje.
Det uppenbarades vid en vandring dagen efter. Då hade havet dragit sig tillbaka till 49 cm under det normala. Och vattenytan låg spegelblank.
Gamla, vissna vassfält hade klippts av och rötterna låg blottade.
Inte ett spår av de flera års höga ålgräsmattorna.
Stränder hade sköljts rena på sand och uppenbarat fler och nya stensamlingar.
Själva sandstränderna hade havet flyttat längre ut till följd att små öar hade bildats. Branterna uppvisade bitvis nytt utseende. Skikt med tegellera har kommit i dagen.
Pga det låga vattenståndet kunde vandringen bitvis ske på det som i normala fallet är havsbotten.
Och havet var fortfarande grumligt efter den kraftiga omrörningen.

12FA3BD9-3D26-49CF-86DB-577B6EFCB679

EFD07248-4BED-43E6-A21F-52464CCC1B6F