Ligger under de stora granarna

Kaffet värmer i magen

Röken letar sig upp genom grenverket

Ormvråkarna seglar bort över trädtopparna

Små lätta snöflingor dalar ner från en nästan blå himmel 

Meståget anländer med talltita, svartmes, trädkrypare, kungsfågel…