Kajakvandraren

Håkan, hav och skog

Meny Stäng

Samklang

På läsidans slånbärssnår gäckar och lockar småfåglarna mig. Snabba vingar dansar i kikarens sikte. Sången flödar…

På avstånd hör jag måsar och tärnors skrän. På den andra sidan viner det i trädtopparna och vågorna slår mot klipporna. Tärnorna dyker efter småfisk och ägg vaktas. 

Och plötsligt…tätt över vågorna med bestämda vingslag kommer han. Den gamle med det ljusa huvudet, havsörnen. Under radarn glider han in bland kobbarna, landar på en, och plötsligt är de två. Hans partner har kommit in från ett annat håll. 

Genast blir de uppvaktade av omgivningen som inte är intresserade av deras sällskap. Men inte bryr de sig. 

Bara sitter där, avvaktande. 

Tålamod

 

Ligger på magen tätt mot den lavklädda klippan. Vinden blåser kall. Solen värmer föga. Men underifrån känner jag den, lagrad från dagen. 

Blicken förlorar sig där himlen möter havet. Örat mot berget, lyssnande. Andningen i samklang. Ödmjukande tacksamhet. 

© 2024 Kajakvandraren. Alla rättigheter reserverade.