E45A0B49-8AC8-4E1D-9516-AB784B796E83

Tio minuters cykling till en vandring i min närmaste ”vildmark”. Hoppar på stenarna, stegar genom manshög vass och klättrar längs sandbranten. Ute till havs sträcker havstrutarna förbi och tornfalken glider längs branten på span efter byten. På smala branta stigar letar jag mig upp och sen ligger hela havet under mig medan solen sakta kommer ur molntäcket för att sedan sjunka i havet.

1079278F-A60C-46D4-8E34-567A5773CE04

5286F921-1539-4CD0-9576-6E158C72525D

5031B1B0-9A45-45CB-A6AA-492D34B3FF96