När morgonen kommer är det fortfarande glöd kvar...