Två små skrifter av Björn Thomasson.
Paddelteknik – Havspaddling.
Långfärd – Turplanering.
Beställs från http://www.thomassondesign.com/default.aspx

Jag citerar Björn. ”Det är inte svårt att lära sig rolla.”