Glider ut en kall oktoberdag på det spegelblanka sundet…

…kall korvgryta vid ”Rödabojens” matställe.