Lämnar Hven sent på eftermiddagen, paddlar genom farleden med flera stora skepp på väg norrut i takt med att solen snabbt sjunker i väst. I skeppens kölvatten blir det stora fina surf och när fören dyker ner strax under ytan levereras salta stänk i mitt ansikte. Därefter blir det nästan helt lugnt igen.
Mitt på havet går solen ner bakom horisonten, vinden blir nästan obefintlig och sakta glider jag in i hamninloppet där lanternorna har tänts. Sakta och ljudlöst paddlar jag i det tilltagande mörkret där dofter och nattens ljud förstärks.

Leaving Hven late afternoon, paddle through the channel with several large ships heading north as the sun quickly sinking in the west. In the wake of the ships is big nice surf and when the bow appears just below the surface, salt spray is delivered in my face. Then it becomes almost completely quiet again.

In the middle of the sea, the sun sets behind the horizon, the wind is almost non-existent and I slowly glide into the harbor entrance where the lanterns are lit. Slowly and silently I paddle in the increasing darkness, where scents and sounds of the night is enhanced.