Vandring längs strandbetade ängar, upp över den ca 7000 år gamla Litorinavallen där havets vågor slog mot stranden på stenåldern. Här breder dynlandskapet ut sig med tallskogen som planterades på 1800-talet för att hindra sandflykt. Passerar E6:an och motorljudet försvinner i fjärran när jag letar mig fram på betesängarna som omgärdas av blötare mosspartier…

Landskronas ”alvar”

…björkskogarna erbjuder sköna trädhäng och material till min kniv.