Gör man en strandvandring nedanför Sandbergen upptäcker man att stränderna där liknar inga andra stränder. Vid sekelskiftet, 1800- till 1900-talet, låg ett tegelbruk vid Rustningshamnen. Och när bränningarna misslyckades så dumpades resterna längs dessa stränder.

Sen har havet, vinden och tiden format ett landskap att mysvandra i.