IMG_0577
På avstånd joddlar en gluttsnäppa och betydligt närmare sitter en bergfink och ropar med sin hesa stämma.
Och här ligger jag i detta fantastiska landskap.
I norr ligger Pettsberget med sina två toppar och i söder reser sig Tjåberget, som också har gett namn åt detta fina skogsreservat.
Här seglar kungsörnen på spaning och i skogen ser vi spår efter en annan kung. Björnen har lufsat över den blöta myren. Vid vår lägerplats välkomnas vi av lavskrikan, en nyfiken och stillsam varelse. Korsnäbbar rensar tallar på frön och i den fuktiga, lavhängda gran skogen växer den krävande lunglaven på sälgarna.
Ett underbart landskap att låta sig uppslukas av.

…jag vaknar till och hör vinden susa och bergfinkens kärva toner. Torrt myrgräs är det första jag ser när jag slår upp ögonen, sen tallarna som växer runt myren där jag ligger på mitt underlag och slumrar…och göken gal…